Sist oppdatert: 01.12.2016

* arrangement * nyheiter * publikasjonar *lenker *tilbakeblikk på landsmøtet i Fredrikstad 1998 * interaktivt nynorsk-kurs  
 

Dette er Østfold Mållags heimesider. Østfold Mållag organiserer alle som er interesserte i å heve statusen for dialekten i Østfold - tradisjonelt ein av lågstatus-dialektane i landet.
 Østfold Mållag arbeider også for å auke interessa for nynorsk skriftmål i Østfold, og ikkje minst fjerne fordommane mot nynorsk.

Denne heimesida blir oppdatert med sjeldne mellomrom, og den som vil følge Østfold Mållag "frå dag til dag", bør gå til Facebooksida vår. Møte og arrangement blir annonserte der, og vi har ei nyheitsteneste om språkspørsmål i Østfold.

Interessert i den nye årboka vår med artikkel om historia om målrørsla i Østfold frå 1853 til 2016? Sjå nedst på sida.


Har du sett "Dialektriket" og har lyst til å melde deg inn i Østfold Mållag? For 2015-2016 kostar medlemskapen 200 kroner. Send ein e-post til ostfoldmallag@gmail.com, så kontaktar vi deg.

NB! Denne nettsida blir relativt sjeldan oppdatert. Om du vil følgje aktiviteten i Østfold Mållag "frå dag til dag", så gå inn på Facebook-sida vår (kan lesast også av ikkje-Facebook-medlemmer.Klikk Fjesbok-symbolet og få aktuelt nytt:

 
Bestill Østfold Mållags årbok for 2016!

Årboka for 2016 er nå i sal. Utgivinga speglar eit vidt interessefelt, med fokus på språk, nynorsk, dialekt og politikk.Eit anna kjerneområde er historie. Dessutan inneheld boka ei samanlikning av Oslo-Aust-dialekt med østfolddialekt.

Send tinginga di til ostfoldmallag@gmail.com.

Prisen er 120 kroner fritt tilsend.

Les meir om innhaldet i boka her.

 

           

Tvitring frå Østfold Mållag: * Følg Østfold Mållag på Twitter:

 
 

Lyst til å bli medlem i Østfold Mållag? Vi har lokallag i Indre Østfold, Fredrikstad og Sarpsborg, men det er sjølvsagt ikkje noe krav at du bur i desse områda for å bli med.
Medlemskontingenten er 240,- kr. i året, og du får da også sendt Norsk Tidend frå Noregs Mållag i Oslo.

Meld deg til Østfold Mållag,  Bjørndalsvn. 47, 1609 Fredrikstad. Telefon: 97970065. E-post-adresse: ostfoldmallag@gmail.com