Østfold Mållag står heilt eller delvis bak fleire publikasjonar. Komplett tekst eller delar av denne kan du finne lenker til her.

Medlemsbladet "Østfoldmål" (pdf-filer):
Nr. 1 - 09

Nr. 2 - 09

 

Aust i Vika 2005, 2006, 2007, 2008. 2009 Østfold Mållags årbøker

Magne Aasbrenn: Hjelpebok i nynorsk for østfoldingar (1990)

Kristian Strømshaug: Samanhengen mellom målføra i Østfold og det nynorske skriftspråket. (1991)

Ragnar Elwin Myhrvold og Sjur Wergeland-Krog: Ord og uttrykk frå Rødenes (1992)  *

Karsten Karstensen: Sannferdige skrøner og jangel. (1994) *

Einar Lundeby: Østfoldmål (1995) *

Desse publikasjonane kan du også tinge frå nettsidene til Hvitveis forlag . Dei som er merka med * blir selde til inntekt for Østfold Mållag.

Publikasjonar frå andre utgivarar:

Kristian Strømshaug: Mål i Østfold(1995)