1^  stfold Mllag

Referat av mte i landsmtenemnda 18. mars p St. Croix-huset

Leiar Benthe K. Jansson ynskte vel mtt og leia mtet.

Sak 1. Val av sekretr: Asbjrn Foss.

Sak 2. Organisering av mtet. Leiaren innleidde, og det blei drfting av emnet. Det skal veljast personar til undernemndene.

Sak 3. Forslag til fordeling av arbeidet (fr leiaren):
1) Ei nemnd som har kontakt med massemedia, presentasjon i Trondheim, programhefte med annonsrar, gjera mllaget synleg i byen under landsmtet, vise fram Fredrikstad Mllag til gjestene, eventuelt nattsete torsdag og fredag.

2) Ei nemnd som har kontakt med Noregs Mllag, Borg Destinasjon og kommunen og som tek seg av dette: transport til og fr Kongstenhallen, billettsal, pynting i hallen, srgje for at alle gjestene finn fram og finn seg til rette, gjere avtalar om lunsjservering.

3) Ei nemnd som tar ansvar for kulturkvelden

4) Ei nemnd som tar seg av utflukter p torsdag

5) Ei nemnd som tar seg av budsjett, rekneskap og revisjon.

I samtalen etterp vart dette nemnt: Landsmtemiddag, gudsteneste, nye innslag (gruppe 4), barneaktivitetar (dersom Noregs Mllag ikkje kan ta det). Dette kan justeras etter kvart.

Sak 4. Fordeling av arbeidet p medlemmene i landsmtenemnda. Leiarar av gruppene: Gruppe 1: Magne Aasbrenn. Gruppe 2: Benthe K. Jansson. Gruppe 3: Per Thorvald Larsen. Gruppe 4: Marit Aasbrenn. Gruppe 5: Arne Hovden. Arne Hovden gjorde det klart at det m komme garantiar slik at medlemmane av konominemnda ikkje blir personleg ansvarlege.

Sak 5. Landsmtet 1997: Desse kan reise: Marit, Magne, Per Thorvald, John, Gunnhild, Kjetil
Kan ikkje reise: Benthe

Sak 6. Andre medlemmer av gruppene.
Gruppe 1: Asbjrn, Marit, Gunnhild
Gruppe 2: John, Kjetil
Gruppe 3: Edvard, Jostein, Arne
Gruppe 4: Arne, John(?)
Gruppe 5: Arne, Magne
Tid for neste mte: onsdag 16.4. kl. 19.00 p St. Croix.

Sak 7. Forslag til pressemelding fr leiaren vart diskutert. Leiaren gjer meldinga ferdig i samarbeid med Per Thorvald og Magne. Mtet slutt. Asbjrn Foss, referent


Marit, Magne, Per Thorvald, John, ^ w8./` >.8. .` D`E E0j`J`j`T`R`J`>.?.h`Gj`/G`?.' ,U %*q|~RR{}Z`==?EHJO,z 466;d C E J     $ $ * 0 2 4 6 8 : < > @ B D F H J W `   $  Arial