Fredriksstad Blad driv ennå med sensur av nynorskinnlegg

Fredriksstad Blad held fast på sin politikk med å sensurere nynorskinnlegg også i 1996. Politikken er at alle innlegg i lesarbrevspaletene skal vere på det konservative bokmålet som avisa brukar. Lesarinnlegg på nynorsk blir dermed omsette. Etter det Østfold Mållag veit, skjedde dette sist i juni 1996.

Hausten 1995 fikk ein elev ved Frydenberg videregåande skole eit nynorsk lesarbrev tilbake med beskjed om at det var mye større sjanse for å få det på trykk om det var på bokmål.

Mange vil meine at denne språkpolitikken harmonerer dårlig med formålsparagrafen til avisa, der det heiter at "Samfunnsdebatten er avisens viktigste begrunnelse, og våre debattspalter står åpne for alle."

Den direkte ansvarlige for denne politikken er redaktør Truls Velgaard.

Redaktør i Demokraten, Ole Arvesen, har ingen ting imot å trykke lesarinnlegg på nynorsk.