"Gata" mot "gaten" i Fredrikstad

Utgangspunktet treng ikkje vera så stort for å dra i gang språkdebatt i Fredrikstad. Den siste tida har det rasa ein debatt i lokalavisene etter at byhistoriekomiteen har gjort ein minimal korrekturfeil. Det dreier seg om prologen "Nygaardsgaten" som Chr. B. Apenes skreiv til 400-årsjubileet til Fredrikstad i 1967. Prologen blir trykt i den nye byhistoria, og der blir "gaten" i originalen to gonger trykt som "gata".

Leiaren for datatilsynet, Georg Apenes, har skrivi til byhistoriekomiteen og klaga på denne slurvefeilen. Samtidig har han kravd 1000 kroner for at prologen har blitt brukt i den nye boka, som er skriven av Ivo de Figureido.

Denne lokale språkstriden "med noko attåt" har fått førstesideopslag i lokalavisene. 12. februar blei hansken tatt opp under ei diktopplesing i Gamlebyen. Der sa NRK- mannen Magnus Brenna Lund at ingen måtte seie noe til noen om ein av tekstane han skulle lesa. Da risikerte han nemlig å få ei kjemperekning. Og så sette han i gang med å lese prologen til gamle Christian B. - på brei Fredrikstad- dialekt! "...stappet med a- endinger til de mange publikummeres store fryd", som Demokraten skriv om evenementet.

Målfolk i Østfold skjønner sjølvsagt kva språklig pietet er og presenterer dei to omstridde versa i korrekt form:"Men gaten blant gater - den kjenner du best
og går der så ofte du kan
Den ferdselens åre fra øst og mot vest
som viser vår by i arbeid og fest
Fredrikstad bys Karl Johan"

- - -

"Og gaten lever i larm og i fryd
hver eneste virksomme dag
Men hviler så taust i helligdags pryd
Da fylles den kun av den mektige lyd
fra kirkenes høymesseslag."