Fredrikstad Mållag etablerer "Fredrikstad-akademiet for språk og kultur"

- Med byrjing 21. september startar Fredrikstad Mållag "Fredrikstad- akademiet for språk og kultur" med møtestad i gode lokale i Hotell Victoria i byen. Meininga er å lage ein møteserie som er eit forum for kultivert debatt om emne som er knytte til feltet språk og kultur. Dette vil interessere dei utvalde, og det er fri adgang for alle!

Program:

Torsdag 21. september kl. 19.00:
"Nynorsken i dag og sidemålsdebatten"
Oddmund Hoel, leiar i Noregs Mållag


Torsdag 19. oktober kl. 19.00:
"Dr. Lyche og Mållaget Heimatt. Mållagsarbeid i Fredrikstad først på 1900-talet"
Asbjørn Foss, Rolvsøy


Onsdag 22. november kl. 19.00:
"Arnt Bergby og Bondeungdomslaget i Sarpsborg"
Ragnhild Løken, Hafslundsøy


Onsdag 13. september kl. 19.00:
"Svensk og norsk. Ett eller to språk"
Professor Einar Lundeby, Asker