Ny studiesirkel er i gang!

Styret i Østfold Mållag har planar om å skru opp aktiviteten i fylkeslaget nokre hakk, og derfor har vi planlagt ein studiesirkel som vi gå over fire møte i perioden november 2000 til april 2001. Temaet for studiesirkelen er "Mållagsarbeid i Østfold i historisk perspektiv". Møta blir arrangerte i loftsetasjen i Matstova i Sarpsborg. Alle medlemmer i Østfold Mållag er inviterte til å vere med på dette. Her er programmet for studiesirkel-møta:

Mållagsarbeid i Østfold i historisk perspektiv

1. møte: onsdag 8. november i Loftsetasjen, Matstova, Sarpsborg, kl. 18.30. Tema: Kristian Strømshaugs innsamlingsarbeid med særkild vekt på Råde-målet v. Magne Aasbrenn.

2. møte: onsdag 24. januar i Loftsetasjen, Matstova, Sarpsborg, kl. 18.30 Tema "Arnt Bergby og Bondeungdomslaget i Sarpsborg" v. Ragnhild Løken.

3. møte: onsdag 7. mars i Loftsetasjen, Matstova, Sarpsborg, kl. 18.30 Tema: "Den første målrørsla i Indre Østfold - arbeidet til Foss og Bjørnaraa" v. Øyvind Bremer Karlsen.

4. møte: onsdag 18. april i Loftsetasjen, Matstova, Sarpsborg, kl. 18.30 "Dr. Lyche og Mållaget Heimatt. Mållagsarbeid i Fredrikstad først på 1900-talet" Asbjørn Foss

Det 2. og 4. møtet vil vere tilknytt tema som også blir tatt opp i "Fredrikstad-akademiet" hausten 2000. Sjå eige program nedanfor!

Styret i Østfold Mållag vil delta i denne studiesirkelen, og vi ser også gjerne mange fleire deltakarar. Meld deg på til:

Øyvind Bremer Karlsen, Torgeir Bjørnaraas gate 2, 1807 Askim, tlf. 69 88 18 70. E-post-påmelding: maasbren@online.no