Tekstane til Østfoldmål blir nå gitt ut på kassett

Einar Lundebys bok om "Østfoldmål" er nå trykt i 4000 eksemplar, og Østfold Mållag reknar med at boka vil få ny aktualitet nå som det skal bli produsert lydkassettar med dei innlesne dialektprøvene i boka. Sjølve inlesinga blei gjort i samband med NRK Østfolds radioserie om mål i Østfold.

Produksjonen av kassettane vil skje hos BEL i Oslo før jul.