Tilbake til hovudsida                                                                                Tilbake til nyheitssida

Det nye styret i Østfold Mållag har konstituert seg

Styremøte i Østfold Mållag i Fredrikstad 19.03.02: F.v. Ragnhild Lier, Arne Hovden, Magne Aasbrenn, Tormod Ropeid. Foto: Amund Aasbrenn.

Det nye styret i Østfold Mållag konstituerte seg på eit møte i Fredrikstad 19. mars. Resultatet blei at Magne Aasbrenn tar både leiarvervet og kasserarvervet (den økonomiske aktiviteten i laget er ikkje så omfattande nå som i den store tida med omfattande sal av "Østfoldmål".)

Skrivar for laget er Tormod Ropeid frå Askim, og styremedlemmer er Ragnhild Lier, Yven, Arne Hovden, Fredrikstad og Jan Andrew Nilsen, Årjäng.