Øystein Hedstrøm reagerer på at det skal heite "Fredrikstad Likningskontor"

I eit innlegg i Fredriksstad Blad og Demokraten i veke 44 reagerer stortingsrepresentant Øystein Hedstrøm på at Skattedirektoratet har sendt ut "ein intern melding" (sic) om at likningskontora over heile landet nå skal heite nettopp det og ikkje "ligningskontor".

"Dete er bare ett av mange eksempler på at enkelte sentralt plasserte nynorskfolk ved hjelp av ukuelig energi og forakt for folkeflertallet klarer å påtvinge oss språkformer som er oss fremmede," skriv Hedstrøm og lurar på om få om noen skatteytarar har bedt om nynorsk "selvangivelse" i Fredrikstad.. Andre tvangsinnførte nynorsk-ord han nemner, er "tilsatt" og "utdanning". "Jeg bare venter på at ordet overveielse blir erstattet av "overvekt", skriv han og appellerer til slutt om "større kulturbevissthet, også når det gjelder vårt felles språk."

Svar til Hedstrøm, sendt til Demokraten 01.11.96:

Hedstrøm og den fæle k'en

Øystein Hedstrøm har fått ein "k" i vrangstrupen i "Synspunkt" i Demokraten fredag. Han er lei for at "ligningskontor" nå må heite "likningskontor" over heile landet. Han gir også uttrykk for skepsis til at ord som "tilsatt" og "utdanning" er i ferd med å bli dominerande.

Men er dette så dumt, da? Det må vel vere fint på litt sikt at dei to språka våre nærmar seg kvarandre, det blir beint fram rasjonaliseringsgevinst av det. Eit resultat er jo for eksempel at ord på "be-" nå er greie i nynorsk, noe som igjen gjør at den nye, felles giro-blanketten ikkje må bli trykt på to språk. Det heiter "Belast konto..." på nynorsk også.

Samtidig må vel Hedstrøm vere med på at noen nyttige ord faktisk har kommi den andre vegen, eller synes han det er synd at alle nå brukar "søknad" i staden for "ansøkning"?

Den filologiske grunnen til at fellesforma mellom bokmål og nynorsk er "likning", er forresten ideen om at samansette ord skal vise opphavet sitt. Likningskontoret gjør folk like , ikkje lige (som jo er dansk).

Denne skribenten veit av eiga erfaring at Fredrikstad Likningskontor har små problem med å handtere private sjølvmeldingar i tillegg til alle selvangivelsene.

Forresten: Ta ein ekstra kikk på det siste ordet. "Selvangivelse". Pære dansk og ein rest frå tida før 1814 - det også.

Magne Aasbrenn