Tilbake til hovudsida                                                                                Tilbake til nyheitssida

Samanhengen mellom målføra i Østfold og det nynorske skriftspråket

Forfattaren Kristian Strømshaug har nå gått gjennom nettversjonen av denne boka og komme med tillegg og rettingar. Den nye utgåva kan du lese her:.