Tilbake til nyheitssida

To "kriminelle" i styret til Østfold Mållag

Kulturnett Østfold arrangerer ein skrivekonkurranse saman med Johnsens bokhandel i Fredrikstad, der opplegget går ut på at ein skal skrive ein Østfold-krim som føljetong kapittel for kapittel. Så langt har to av styremedlemmene i Østfold Mållag levert kvart sitt kapittel. Først Ragnhild Lier, og så Øyvind Bremer Karlsen. Begge har skrive bidraga sine på nynorsk. Etter dette er det eit ope spørsmål om dei andre styremedlemmene i det heile tør å stille på møta heretter.

Les intervju med Øyvind Bremer Karlsen her.

Les Østfold-krim'en her.