AASBRENNS NYNORSKROM

Sjølv-instruerande opplegg i nynorsk.

Slik gjennomfører du opplegget:

1.Bruk lenkene til høgre for denne teksten.

2. Opne "Diagnostisk prøve 1a" (word-fil) og skriv ho ut på papir.

3. Gjør oppgåvene så godt du kan, og det er lov å bruke ordbok!

4. Skriv ut "Fasit til diagnostisk prøve 1a"(word-fil) på papir. Rett deg sjølv og skriv opp kor mange poeng du har (av 100 mulige).

5. Les i ein nynorsk grammatikk (t.d. "Mål og meining" av Fredrik Rostrup) og studer spesielt dei områda der du har gjort feil.

6. Gjør "Repetisjonsoppgåver til minigrammatikk 1- 8" (under "mapper" her) Kvart oppgåvesett er på 10 oppgåver. Du skal halde på til du har greidd alt rett i ein og same omgang og fått brøken 10/10 fram øvst på skjermen. Dersom du vil imponere læraren din, skriv du inn initialane dine i eit av dei opne felta og skriv ut på papir. (NB! Vel "Som vist på skjermen")

7. Når du har gjort alle oppgåvene 100% rett, kan du laste ned "Diagnostisk prøve 1b"(word-fil), skrive ho ut på papir og gjøre ho.

8. Skriv ut "Fasit til diagnostisk prøve 1b" (word-fil) og tel poenga dine igjen. Skåra du kanskje 69 poeng på prøve 1a? Da er det å håpe at du har skåra opp imot 90 nå.


9, PS! Dersom du jobbar med dette i ein klasse, blir alltid noen ferdig fortare enn andre. Noen oppgåver om "idiotfeil" og "ordbokdrill" ligg i den rosa firkanten nedst, og dei kan dei snøggaste ta som dessert!


MAa 7.02.02

Hovudoppgåver

Diagnostisk prøve 1a

Fasit til diagnostisk prøve 1a

Repetisjonsoppgåver til minigrammatikk 1 - Substantiv

Repetisjonsoppgåver til minigrammatikk 2 - Adverb/Feilkategoriar

Repetisjonsoppgåver til minigrammatikk 3 - Verb

Repetisjonsoppgåver til minigrammatikk 4 - Pronomen

Repetisjonsoppgåver til minigrammatikk 5, 6 7 - Adverb/Konjunksjonar/Preposisjonar/Genitiv

Repetisjonsoppgåver til minigrammatikk 8 - Vanlege feil

Diagnostisk prøve 1 B

Fasit til diagnostisk prøve 1B

Ekstraoppgåver:

Få vekk idiotfeila i nynorsk 1

Få vekk idiotfeila i nynorsk 2

Ordbokdrill 1

Ordbokdrill 2

 Tilbake til MAas sider på Frederik IIs nettserver